אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי נועד במטרה לאבחן את יכולות הלמידה, רמת האינטליגנציה ורמת התפקוד הרגשי של הנבדק. הווה אומר, האבחון הפסיכודידקטי משלב בין אבחון פסיכולוגי אשר בודק את התחום הרגשי, את היכולות הקוגניטיביות ואת רמת האינטליגנציה, לבין אבחון דידקטי אשר מעריך את היכולות הלימודיות ואת הכישורים בתחומי הקריאה, הכתיבה, הבנת הנקרא, ההבעה בכתב ובעל פה ובתחומי החשבון ושפה זרה

רמת אינטליגנציה נמוכה אשר פוגעת ביכולות הלמידה של התלמיד, סיבות אובייקטיביות לחסר בלימודים כגון: היעדרות בגלל מחלה וכדומה, לקויות למידה נוירולוגיות אשר קשורות ליכולות קוגניטיביות ולדרך שבה המוח מעבד מידע, וכן קשיים רגשיים אשר בעקבותם התלמיד אינו פנוי ללמידה.

קשיים רבים משפיעים באופן ישיר על יכולות הלמידה שלו, ולהן השלכות רבות כגון: מוטיבציה נמוכה והיעדר ביטחון עצמי. מטרת האבחון הפסיכודידקטי היא לזהות את מקור הקושי הלימודי ולהצביע על הקשר בינו לבין מצבו הרגשי והפסיכולוגי של הנבדק. בנוסף, תהליך האבחון כולל המלצות אופרטיביות להתערבות והמשך טיפול, במידת הצורך.

למי מיועד אבחון פסיכודידקטי?

אבחון פסיכודידקטי מיועד לתלמידים וסטודנטים אשר קיים חשש לגביהם לקיומם של ליקויי למידה, וכן הם סובלים מקשיים בתחום הרגשי. כמו כן, משרד החינוך דורש אבחון פסיכודידקטי כאשר עולה צורך בהתאמות ברמה שלוש (התאמה של הבחינות בכלל ובחינות הבגרות בפרט לתלמידים אשר אובחנו אצלם ליקויי למידה) וזאת בכדי להבין אם קיים קשר בין קשיים רגשיים, כגון: חרדה ודימוי עצמי נמוך, לבין יכולות הלמידה ותפקודו של התלמיד בעת בחינות.

בנוסף, תלמידים מופנים לאבחון פסיכודידקטי על מנת שיסייע בקביעת מסגרת לימודית מתאימה, בין אם מדובר במסגרת החינוך המיוחד ובין אם מדובר בבית ספר או תכנית מסויימת למחוננים. אבחון פסיכודידקטי לילדים כולל איסוף מידע על הנבדק מהוריו ומוריו, ועל סמך מידע זה מותאמת לילד סוללת מבחנים אשר מטרתם לקבל מידע נוסף על הילד הכולל פערים במיומנויות הלמידה ביחס לגילו, יכולות ואופן החשיבה של הילד, תיפקודיו החברתיים, דרכי התמודדות שלו עם קשיים ובעיות, תפקודו במסגרת המשפחתית, רמת הביטחון העצמי של הילד ותמונה כללית על עולמו הפנימי.

האבחון הפסיכודידקטי מתבצע על-ידי פסיכולוג חינוכי. עם זאת, מומלץ מאוד שבאבחון יקח חלק גם מאבחן דידקטי אשר מומחה לליקויי למידה.